پرداخت آنلاین توسط زرین پال

شبفود از درگاه امن زرین پال که تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می کند و با تمامی درگاه های بانکی قرارداد دارد ارتباط مستقیم دارد برای پرداخت های امن شما عزیزان استفاده می کند.

زرین گیت اختصاصی از بهترین درگاه بانکی هر دفعه پس از بررسی پرسرعت ترین درگاه ارتباط پرداخت را با درگاه بانک مورد نظر برقرار و به شما اجازه پرداخت بانکی را می دهد.

 

بیشتر